Sammen om fremgang

Kandidat nr. 12

Claus Hansen

Jeg er 58 år. Jeg har boet mere end 50 år i Struer kommune. Jeg er opvokset og har boet stort set hele mit voksenliv i Hjerm og nu er nu bosiddende i Resen. Jeg har således gået i skole i Hjerm og Struer, og endvidere tilbragt det meste af mit ungdomsliv i kommunen.

Jeg har de sidste mere end 29 år beskæftiget mig med uddannelse og unge. Mit hjerte brænder for lokalsamfundet, skole og uddannelse, kultur og fritid. I det hele taget en bæredygtig kommune med lige muligheder for alle. Men jeg er også meget optaget af erhvervsudviklingen i kommunen.

Jeg har, efterhånden, stor erfaring med det politiske arbejde. Jeg har de sidste otte år været folkevalgt og fra 2014 været medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, samt Børne- og Uddannelsesudvalget. 

Børn og unges mand i byrådet

Med snart 8 års byrådsarbejde i bagagen er det klart, at der er nogen områder, som ligger ens hjerte meget nært, og som jeg vil lægge al min kraft i at forbedre.

De områder er for mit vedkommende:  
· En bæredygtig kommune med lige muligheder for alle
· Fokus på børn og unge
· Fokus på fritids- og foreningslivet
· Mindre bureaukrati
· Skabe vækst i små og mellemstore virksomheder

Børn og unge

Jeg vil, fortsat, arbejde for at øge ressourcerne til indsats i børnenes tidlige år. Vi skal sikre en god normering i dagtilbuddet og i skolen. Folkeskolen er en helt central kerneopgave for Struer Kommune, og gode folkeskoler er en vigtig parameter, når børnefamilier bosætter sig. Folkeskolen skal give vore børn det bedst tænkelige afsæt for, at de kan realisere deres drømme om uddannelse og job. Derfor skal der være et stærkt fokus på faglighed, så de unge kan realisere deres potentiale bedst muligt og få så mange muligheder for job og uddannelse at vælge imellem som muligt.

Økonomi

Der er ikke udsigt til at der kommer flere skattekroner i kassen i kommende år. Derfor skal vi til stadighed styre økonomien stramt, vi skal optimere og udvikle den offentlige service. Samarbejde med civilsamfundet er vejen frem for Struer Kommune, de frivillige organisationer, foreninger og virksomheder skal være med til at udvikle den kommunale service og sikre Struer Kommune en god udvikling i de kommende år.

Erhvervspolitik

Erhvervslivet i Struer er i positiv udvikling. Denne udvikling skal Struer Kommune være med til at sikre. Gennem dialog skal vi afdække de aktuelle behov. Struer kommune skal tilbyde kompetent og effektiv sagsbehandling. Dette skal ske gennem aktiv dialog med erhvervsliv og private. Struer kommune skal være en proaktiv medspiller, og bane vejen for at gode ideer og initiativer bliver til virkelighed. 

Ældre

Ældre er i dag langt mere aktive og raske end for bare få år siden. Når de ældre borgere i Struer skal have hjælp til dagen og vejen, skal der være frit valg for den enkelte, hvad angår plejen. Det frie valg skal sikre borgerne retten til at vælge den service, der passer dem bedst. Frit valg skal samtidig fremme udviklingen af bedre serviceydelser gennem fri konkurrence.

Fritid

Foreningslivet i Struer drives af frivillige. Ildsjæle som har netop deres enkelte områder som speciale. De fortjener alt den hjælp de kan få, og det skal vi give dem.

”Samarbejde med civilsamfundet er vejen frem for Struer Kommune, de frivillige organisationer, foreninger og virksomheder skal være med til at udvikle den kommunale service og sikre Struer Kommune en god udvikling i de kommende år.”