Sammen om fremgang

Kandidat nr. 7

Elin Hamborg

Jeg er 59 år, født og opvokset i Hodsager. I 1986 blev gift med Bent og flyttede til Vejrum. Vi har 2 børn, Louise 33 år og Morten 29 år.

Jeg er uddannet sygeplejerske, men skiftede erhverv i 2003, hvor jeg uddannede mig til Kort- & Landmålingstekniker og har siden 2005 arbejdet hos Jysk Energi i Holstebro.

Jeg har i mange år været en aktiv del af foreningslivet i Vejrum. Et aktivt fritidsliv ligger mig på sinde, og jeg vil arbejde for at hjælpe og støtte alle de frivillige, som yder en kæmpe indsats.

Din stemme for en god og aktiv kommune

Vi skal arbejde med klima og grøn omstilling

Jeg arbejder til dagligt med energi og ved derfor, at vores kommune virkelig skal gennemføre nogle meget store beslutninger med klimatilpasning og grøn omstilling. Folketinget har besluttet en reduktion ad CO2-udledningen med 70 % senest i 2030. Det vil jeg gerne lægge al min kraft bag.

Der er nok at tage fat på: De offentlige bygninger skal udnytte energien optimalt. Det vil også betyde færre omkostninger til energi i fremtiden. Kommunens transport skal elektrificeres etc.

Struer Kommune skal bruge sin natur aktivt til øget bosætning

Vi har specielt i lokalområderne rigtig meget flot natur, som kan udvikles, opgraderes, samles og synliggøres for både borgere og turister – I det hele taget kan den rekreative udnyttelse af naturen øges mangefold. Der er så mange muligheder, som f.eks. jagt, lystfiskeri, sejlads, vandreruter, cykelruter, strand- og vandaktiviteter, havkajakruter, nye mountainbikespor, paragliding, shelterpladser, opholdsmuligheder i naturen mm.

Alt det kan vi sammen med de lokale foreninger bruge i markedsføringen af kommunen og dermed øge bosætningen – Til glæde både for by og ikke mindst landsbyer. Vi skal også øge kendskabet til naturen hos børnene, både i familien og i institutioner og skoler.

Foreningerne har stor betydning for vores samfund

Som det ses ovenfor, er foreningerne et meget vigtigt samfundselement i hele sikringen af Struer Kommunes generelle velfærd og sundhed. Det kan ikke understreges nok.

Som formand for en af de lokale foreninger, ved jeg, hvor meget de administrative byrder tynger i foreningslivet. Bestyrelsesarbejdet tynges af regler og unødig administration. Med mig i byrådet, vil jeg forsøge at tage et opgør med, hvad krav det offentlige stiller og kræve, at der kommer løsninger, hvor der hidtil kun har været krav og regler.

elinlangelund@gmail.com
https://www.facebook.com/elin.hamborg

”Vi har specielt i lokalområderne rigtig meget flot natur, som kan udvikles, opgraderes, samles og synliggøres for både borgere og turister – Til glæde både for by og ikke mindst landsbyer.”