Sammen om fremgang

Kandidat nr. 3

Frank Linde

Jeg er 51 år, født i Struer og bor i Struer midtby sammen med min kone Marianne. Vi har tilsammen 4 store børn, der alle er flyttet hjemmefra, samt 2 børnebørn og nr. 3 på vej.

Jeg har arbejdet i detailhandel i 34 år, hvoraf de sidste 20 år har været som selvstændig i Struer. Siden 2018 i Byens Gardin med salg og montering af gardiner og solafskærmning. Jeg elsker den personlige kontakt og dialog med mine kunder. Noget jeg bruger aktivt, fordi jeg er valgt som forbrugernes repræsentant i Struer Energi.

Min fritid bruger jeg mest i Struer, hvor Marianne og jeg er flittige brugere af bl.a. Folkets Hus og dets mange koncerter. Jeg elsker både tosomheden med Marianne og hyggeligt samvær i gode venners og familiens selskab.

Som person er jeg positiv, vedholdende og arbejdsom, ligesom jeg har et ret stort retfærdighedsgen. Jeg er ikke politisk skolet, men tror på gamle værdier som ordentlighed og sund fornuft.

Jeg er ”byens mand” og vil være din synlige stemme i byrådet.

Flere visioner for Struer

Struer kommune har de senere år været i en god positiv udvikling. Der er godt gang i kulturlivet, der er kommet gang i bosætningen, folk vælger faktisk Struer til, og det er godt. Vi har gode daginstitutioner, flere gode skoler, samt flotte plejehjem. Der er endelig kommet liv på havnen, noget der tiltrækker turister og giver handel i gågaden, gode ting. Der er gang i erhvervslivet og virksomheder flytter til kommunen. Alt sammen meget godt, men vi skal være endnu bedre. Selvfølgelig med en sund økonomi, som skal være fundamentet til Struers udvikling.

Mere lyd på ”Lydens By”

Vi skal have mere lyd på ”Lydens By”, have synliggjort begrebet så der ikke er tvivl om betydningen. Jeg vil arbejde for at ”Lydens By” kontor flyttes til Folkets Hus og kobles sammen med et turistkontor, så samhørigheden mellem events, handelsliv og turisme bliver større.

Videre udvikling af havnen

Vi skal have sat skub i den videre udvikling af havnen, området sydkajen og østkajen skal bruges til boliger, og meget gerne også inddrage grunden hvor det gamle slagteri ligger. Dette giver mange attraktive boliger i et by- og vandnært miljø. Med disse boliger vil vi kunne tiltrække folk udefra til at bosætte sig her. Der skal samtidig være plads til kultur og foreninger. Jeg vil arbejde for, at der findes investorer til projekter på havnen.

Vores smukke natur

Ligeledes skal vi blive meget bedre til at synliggøre vores smukke natur, så dette bliver en faktor i vores bosætningspolitik, for i Struer Kommune findes vand eller skov lige udenfor døren.

Nemmere at drive virksomhed i Struer Kommune

Med mig i byrådet får du en garant for at afstanden mellem kommunen og erhvervslivet bliver mindre. Det skal være nemmere at drive virksomhed i Struer Kommune, for lang sagsbehandling og bureaukrati må ikke hindre iværksætteri, vækst og arbejdspladser. Derfor skal der ansættes en Erhvervschef, der i tæt samarbejde med Erhvervsforeningen skal danne bro mellem embedsmænd og erhverv.

Retten til det frie valg

Vi skal sikre retten til det frie valg, det skal gælde børnepasning og institution, hvor pengene skal følge det enkelte barn, samt retten til et frit skolevalg. Vi skal forsat sikre muligheden for flere valg i overbygningen, dvs. international og science linje samt en linje mere rettet mod håndværk.

Et stærkt foreningsliv

Vi skal have stærkt foreningsliv i Struer kommune for et godt foreningsliv er et vigtigt fundament til god livskvalitet og bedre social trivsel. For at hjælpe foreninger med at tiltrække frivillige til bestyrelses arbejde mm skal der ansættes en ”foreningskoordinator”, der skal bistå ved administrative opgaver.

Et godt sted at blive ældre

Struer kommune skal være et godt sted at blive ældre. Jeg vil arbejde for, at vores ældre, der har brug for hjælp, sikres en værdig og tryg alderdom med mulighed for frit – og efter behov – at kunne vælge hvilken boform og pleje, der passer den enkelte. Det kunne være i bofællesskaber, hvor dem, der er mest selvhjulpen, hjælper de mindre selvhjulpne. Hvilket vil øge livskvaliteten væsentlig. Denne mulighed skal kunne drives både i offentlig og privat regi, som vi kender det fra hjemmeplejen.

frank@ihd.dk
https://www.facebook.com/frank.linde.5

”Med mig i byrådet får du en garant for, at afstanden mellem kommunen og erhvervslivet bliver mindre. Det skal være nemmere at drive virksomhed i Struer kommune lang sagsbehandling og bureaukrati må ikke hindre iværksætteri, vækst og arbejdspladser.”