Sammen om fremgang

Kandidat nr. 8

Johannes Stougård

Jeg er 44 år, gift med Jurgita og har to aktive børn, Caroline på 12 år og William på 9 år. Vi bor i Linde, hvor jeg også er barnefødt. Som familiefar har jeg den glæde at bruge meget af min fritid sammen med børnene i deres aktiviteter i ridning og karate.

Jeg er uddannet virksomhedsleder og har været ansvarlig for en turn-around på et landbrugsprojekt i Madagaskar. I dag beskæftiger jeg mig med mennesker som Falckredder i Holstebro.

Jeg ser mig selv som et nyt pust til den politiske debat, hvor jeg vil yde en indsats for en god udvikling, der bl.a. omfatter infrastrukturen i og omkring Struer. Jeg er engageret i etablering af et nyrenoveret medborgerhus i Linde, hvor jeg sidder i bestyrelsen, lige som jeg sidder i skolebestyrelsen i Langhøj, hvor en af vores børn går i skole.

Det handler om sammenhængskraft

For at sikre trivslen i Struer Kommune er det vigtigt for mig, at vi får alle med – De lokale ildsjæle skal ses, høres og engageres, så får vi gode og stærke beslutninger. Det er kun sådan, vi får fremgang!

Det gode liv for alle

Et godt liv i Struer Kommune handler ikke kun om et godt liv i byen, men i høj grad også om, at vi som politikere får set og hørt og ikke mindst engageret de borgere, der har valgt at bosætte sig lidt tættere på naturen i de mindre samfund.

Et liv i lokalområderne kræver decentrale aktiviteter for alle aldre. Det er afgørende for mig, at vi i Venstre går ind og understøtter nærhed med et godt børneliv og et godt ældre liv med gode skoler, institutioner og valgmuligheder. I mange yderområder er Struer Kommune velsignet af et godt foreningsliv og mange ildsjæle, der får tingene til at ske, men det kræver, at de lokale ildsjæle bliver involveret og hørt, der hvor beslutningerne tages. Kun sådan sikres den fortsatte lyst til at engagere sig i lokale aktiviteter, og det er vi i høj grad afhængige af i Struer Kommune.

Tænk alternativt

Det kræver nytænkning at få sammenhængskraft og økonomi til at balancere. Se på behovene og på ressourcerne – kan man inddrage ressourcer fra andre område til at løse opgaver. Plejesektoren er udfordret på varme hænder - er der opgaver, der kunne løses af helt andre og dermed frigive tid?

Det handler om, at vi som politikere evner at tænke alternativt og om god ledelse. Jeg vil arbejde for en større inddragelse af personalet, der kan se strukturproblemer, og lade dem være med til at finde de nye løsninger.

Det er vigtigt at få erhvervslivet med. Jeg synes, at vi som politikere skal understøtte erhvervslivet med tiltag, der gør det problemfrit og attraktivt at starte virksomheder lokalt.

Miljø og erhverv hænger sammen på godt og ondt. Det er vigtigt for mig, at vi i Venstre er med til at sikre et godt miljø på den lange bane, og at det sker gennem dialog og realistiske krav. Smidighed, nytænkning og løsninger, der sikrer at alle parter bliver hørt på en ordentlig måde.

En god infrastruktur er afgørende

En fortsat udvikling af sammenhængskraften i hele Struer Kommune afhænger bl.a. af at få sikret en god infrastruktur, herunder cykelstier og busruter. Med etablering af motorvejen er trafikken i flere af yderområderne steget kraftigt, og med reduktion af overbygning på en række lokalskoler samt en kraftig stigning i antallet af elever på bl.a. vores lokale efterskole Hardsyssel, er kravet til gode og trygge transportmuligheder kun blevet større. Det er noget, jeg vil kæmpe for, at vi får taget hånd om.

j_stougaard@yahoo.dk
https://www.facebook.com/johannes.stougard

”En fortsat udvikling af sammenhængskraften i Struer Kommune afhænger af, at vi i Venstre får sikret en god infrastruktur i hele kommunen. Det skal ske ved at involvere ildsjælene i yderområderne i tide, så vi sammen får taget gode beslutninger med fokus på nærhed og tryghed.”