Sammen om fremgang

Kandidat nr. 9

John Vangsgaard

Jeg er 45 år og opvokset på Thyholm, hvor min kone Rikke og jeg lever med vores tre drenge. Jeg elsker familielivet og tilbringer meget tid på sidelinjen til børnenes fritidsinteresser.

Jeg er agrarøkonom og driver landbrug med smågrise og planteavl på gården ”Toftegaard” i Barslev, hvor jeg er 3. generation.

I mere ned 35 år har jeg været aktiv i lokale foreninger. Både som spiller, leder og træner inden for håndbold og fodbold.

Min relation til unge mennesker omfatter også medvirken i mentorordningen, som har givet mig værdifuld indsigt og erfaringer med de unges vikår og udfordringer.

I 2018 etablerede jeg sammen med borgergruppen projektet ”Ny Læge” med det mål igen at få en praktiserende læge til Thyholm.

Jeg er aktiv i Venstres lokalbestyrelse på Thyholm, hvor jeg siden 2017 har været formand.

Der er brug for os alle

Gennem flere år, har vi set hvordan kommunen har udviklet sig stadig mere positivt og med større opmærksomhed på den stigende aktivitet, der særligt er i Struer by. Dette skal vi have til at flyde ud i hele kommunen.

Det skal vi som kommune følge op på med god opbakning til vores foreninger som leverer uvurderlige bidrag for aktiviteter for alle aldersgrupper.

Tættere samarbejde og dannelse af frivillige klynger af foreninger, der kan bakke hinanden op og udnytte de gode folk i bestyrelserne, vil give mulighederne til ildsjælene for at skabe øget glæde og entusiasme omkring deres aktiviteter.

Erhvervsliv og natur hører ofte sammen i Struer kommune hvor naturressourcerne er fantastisk store med både fjord, kyst, skov og landbrugsland. Derfor ligger det mig meget på sinde, at bidrage til at skabe en balance, hvor både miljøet og erhvervslivet skal have gode vilkår. Vi skal erkende, at vores erhverv til tider vil sætte sit præg i landskabet og at vi skal værne om den helt særlige natur vi har.

Trivslen i blandt særligt børn og unge i Struer kommune skal forbedres. Mange børn bruger hver dag mange kræfter på at komme igennem skoledagen uden for mange konflikter, og med store udfordringer for at kunne følge med i undervisningen. Det er der mange forskellige årsager til, men det er opslidende og hårdt for disse børn.

Derfor vil jeg arbejde for, at der kan komme valgmuligheder for eleverne i overbygningen og specielt at elever med særlige vanskeligheder også får flere muligheder, for at finde og opleve fag og undervisning, hvor de kan blive set og hørt. Der skal være fokus på de gode evner som alle børn og unge oftest besidder. Der bliver brug for alle i fremtiden.

Visionen

Erhvervslivet skal bidrage til fortsat vækst i antallet af arbejdspladser i vores kommune. Derfor skal Struer Kommune fortsat have fokus på hurtig sagsbehandling og rådgivning for erhvervslivet og i den forbindelse holde et højt serviceniveau.

Struer kommune har muligheder for at øge trivselen for både børn og voksne. Derfor skal vi fortsætte det store fokus på borgernes aktiviteter og løft i form af videreuddannelse af voksne, der er blevet udfordret på arbejdsmarkedet. Her kan foreningerne bidrage og styrke både socialt og aktivitetsmæssigt.

Den generelle sundhed for borgerne skal have et løft og kulturen med en aktiv fritid skal tilbage i borgernes hverdag.

toftegaard9@gmail.com
https://www.facebook.com/john.vangsgaardjensen

”Tættere samarbejde og dannelse af frivillige klynger af foreninger, der kan bakke hinanden op og udnytte de gode folk i bestyrelserne, vil give mulighederne til ildsjælene for at skabe øget glæde og entusiasme omkring deres aktiviteter”