Sammen om fremgang

Kandidat nr. 13

Kjeld Jensen

Jeg har 82 års livserfaring, som jeg ønsker skal komme Struers borgere til gavn med mig i byrådet.

Jeg er født på Thyholm og kom til Struer 1962. Her fik jeg job hos Centrum Vinduer, hvor jeg var kørselsforvalter med ansvar for lager og kørsel. Jeg forlod først firmaet 34 år senere. Firmaet havde i denne periode op til 350 ansatte.

Jeg er stadig på arbejdsmarkedet som vikar på 10 genbrugspladser, så mit arbejdsliv har foreløbig varet ca. 70 år.

Efter min kones død, har jeg nu i 30 år dannet bofællesskab med Lilly.

Jeg har stor politisk erfaring, idet jeg tidligere har været medlem af Struer Byråd, lige som jeg har været Folketingskandidat i både Herning- og Holstebrokredsen.

Min primære politiske interesse er Struers ry og trivslen blandt kommunens borgere.

STRUER KOMMUNE – SKAL VÆRE EN AKTIV MEDSPILLER

Ældre

Jeg ønsker at få indflydelse på ældreområdet. Det er vigtigt, at vi hjælper de syge og svage ældre, så de er sikret en god og tryg tilværelse med den rigtige og nødvendige hjælp. De ældre har ydet en kæmpe indsats for at skabe det velfærdssamfund, som vi nyder godt af i dag. Derfor skal vi have fjernet minut-tyranniet og støtte op om bedre vilkår for såvel ældre som plejepersonalet.

Erhvervslivet

Det er af meget stor betydning, at vi har et godt erhvervsliv. Det er det private initiativ, der skal tjene pengene til os alle. Derfor skal kommunen yde så hurtig hjælp og vejledning – til både nye og eksisterende virksomheder – som overhovedet muligt.

Arbejdsmarkedet

Alle – der kan – skal yde et stykke arbejde. Det er vigtigt at hjælpe de arbejdsduelige i gang, så ingen går på sociale ydelser. Derfor skal både Arbejdsmarkedsafdelingen og arbejdsgiverne medvirke til at det lykkes. Der skal stilles krav, men ikke større, end de kan indfries. Derved vil flere kunne indsluses på arbejdsmarkedet.

Hele kommunen

Vi skal være opmærksomme på kommunens mindre byer og yderområder, så de også kan mærke, at byrådet interessere sig for deres liv og trivsel i lokalsamfundene.

Turisme

Vi skal gøre opmærksom på den fantastiske natur, som vi har i hele kommunen, så folk får lyst til at besøge og bosætte sig i vores dejlige, grønne og blå kommune.

Havnen

Struer Kommune skal hurtigst muligt købe slagteriet og medvirke til at få lavet attraktive boliger på havneområdet

”Jeg bliver de ældres mand i byrådet. Syge og svage ældre skal have den nødvendige hjælp. Og plejepersonalet skal gives bedre vilkår”.