Sammen om fremgang

Borgmesterkandidat

Mads Jakobsen

Jeg er 58 år og gift med Marie. Sammen har vi 4 voksne børn, som alle er i fuld gang med at udforske de muligheder, som livet giver.

Marie og jeg har drevet vort landbrug i Fousing siden 1990. Vi lagde driften om til økologi i 1998 og senest har vi tilpasset vort landbrug således, at vi i dag driver ”kviehotel” og planteavl.

I mit politiske virke har jeg beskæftiget med stort set alle politikområder.

Den bredeste erfaring fik jeg som Borgmester i Struer Kommune fra 2014 – 2018. I den periode traf vi nødvendige og gennemtænkte beslutninger på alle de store velfærdsområder. Disse beslutninger er nu medvirkende til, at det grundlæggende går godt i Struer Kommune.

I min fritid spiller jeg lidt guitar og nyder en rask cykeltur i vores dejlige natur.

Sammen om fremgang i hele Struer Kommune

ERHVERVSLIVET

Fremgang for vort erhvervsliv fordi det er motoren i vort samfund. Det er i virksomhederne at der skabes gode jobs og omsætning og hvor de værdier skabes, som er hele grundlaget for vores fælles velfærd. Derfor skal vi styrke rammerne for erhvervslivet med bedre service og hurtig sagsbehandling så vi skaber basis for fremgang og nye arbejdspladser.

BØRN OG UNGE

Fremgang for vores børn og unge, som skal have det bedst tænkelige afsæt for at få uddannelse og job og dermed skabe sig en god tilværelse. Det er min vision, at Struer Kommune bliver Danmarksmester i trivsel for vore børn og unge.

FORENINGSLIVET

Fremgang for vort foreningsliv, som er så vigtigt for sammenhængskraften i hele vores kommune. Det frivillige arbejde skaber utrolig meget værdi, livskvalitet og velfærd for os alle, som vi aldrig ville kunne betale os fra. Derfor skal vi fjerne bøvl og besværligheder for foreningslivet, så vi sammen kan fokusere på sundhed og fællesskab i det frivillige arbejde.

MERE FRIHED

Fremgang i vores velfærd gennem mere frihed til det enkelte menneske. Velfærd og livskvalitet handler dybest set om, at man som menneske og som familie kan indrette sig bedst muligt. Netop derfor er frihed til at vælge individuel pasning, uddannelse eller ældretilbud så vigtigt, samtidig med at Struer Kommune selvfølgelig skal kunne tilbyde førsteklasses offentlig service.

Bæredygtighed

Fremgang i bæredygtige løsninger, så vi får sat fokus på den fantastiske natur og biodiversitet, vi har i Struer Kommune med 148 km kystlinje, skov, strand og eng. Vi skal være ”vild med vilje”, samtidig med vi udnytter de fantastiske rekreative muligheder, som vores natur tilbyder. Bæredygtighed skal indtænkes i alle beslutninger i Struer Kommune. F.eks fjernvarmeforsyning, affald og klimasikring.

ARBEJDSGLÆDE HOS KOMMUNEN

Fremgang i arbejdsglæden hos Struer Kommunes medarbejdere gennem bedre ledelse med kreativitet og nytænkning, så vi sammen kan skabe den bedst tænkelige service. Vi skal tage afsæt i borgernes og virksomhedernes tilfredshed i ”mødet med kommunen” for det er jo netop i det møde, at service i topklasse skabes. Det allermest befordrende for arbejdsglæde er stoltheden over veludført arbejde.

SAMMEN OM FREMGANG

Selvfølgelig lyder det ambitiøst. Og selvfølgelig kan jeg ikke gøre alt dette alene.

Derfor vil jeg stille mig i spidsen for Struer Kommune og indbyde til et konstruktivt samarbejde i Byrådet. Et samarbejde, hvor vi tør række ud efter mulighederne i respekt for hinandens forskelligheder, men også bøjer os mod hinanden for at skabe holdbare løsninger og varig fremgang. Sammen.

maj@struer.dk
https://www.facebook.com/mads.jakobsen.50