Sammen om fremgang

Kandidat nr. 6

Også regionsrådskandidat

Steen Jakobsen

Jeg er 50 år og far til Nikoline og Mads.

Jeg har to uddannelser som henholdsvis grafiker og lærer.

Siden 2001 har jeg været medlem af Struer byråd og kan i år fejre 20 års jubilæum, som folkevalgt. I byrådet har jeg posterne som næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget, medlem af Social, sundhed og arbejdsmarked samt formand for Børn og unge-udvalget.

Desuden har jeg været medlem af Region Midtjylland og Danske Regioner siden 2014. Her er jeg næstformand i Social og psykiatri, Danske Regioner samt medlem af Social og psykiatri, Region Midtjylland.

Endelig er jeg næstformand i Videnskabsetisk Råd og formand for bankrådet i Spar Nord, Holstebro.

I min fritid elsker jeg alle former for sport, hvor den store passion er landevejscykling og golf.

Ansvarlig politik med hjerte og hjerne

Stærkt erhvervsliv, gode uddannelser og bosætningsmuligheder giver netop den dynamik, der gør, at vi kan give DIG det frie valg mellem gode tilbud, både indenfor børnepasning, uddannelse og ældreområdet.

Ældreområdet

Jeg vil fortsat kæmpe for en værdig alderdom med livskvalitet og frit valg.

At blive ældre skal ikke opfattes som en byrde for vores samfund eller for kommunen.

De ældre, er en kæmpe ressource, der i høj grad bidrager til vækst og aktivitet.

Ældre kan få brug for pleje, genoptræning og god omsorg. Derfor skal kommune og region stå klar med tilbud, som hurtigt og smidigt hjælper igennem et sygdomsforløb med kvalitet og nærhed.

De bløde trafikanter

I vores kommune er vi begunstiget af skøn natur og masse af muligheder for fysisk aktivitet. Derfor vil jeg i den næste byrådsperiode kæmpe for langt bedre forhold for vores bløde trafikanter. Struer kommune skal kendes som den kommune, hvor det er mest sikkert at køre på cykel. Det vil være godt for både vores velbefindende og miljøet.

Fokus på Erhvervsliv og detailhandel

Erhvervslivet er fundamentet for vores velfærdssamfund!

Jeg kæmper for, at de lokale virksomheder i hele kommunen har gode betingelser mht. erhvervsservice og arbejdskraft. Nye initiativer med nedbringelse af sagsbehandlingstiderne på byggeri og miljø, skal gøre det endnu mere attraktivt at bosætte sig som virksomhed i Struer kommune.

Frivillige skal anerkendes

Det frivillige arbejde er stærkt i Struer kommune. Rigtig mange ildsjæle lægger masser af energi og arbejdskraft i at skabe fællesskaber, der binder os sammen. Vi skal bistå det frivillige engagement bedst muligt og opmuntre unge til at få frivilligt arbejde på deres CV. Unødigt bøvl og bureaukrati skal fjernes, så de frivillige kan koncentrere sig om det, der giver værdi.

Bæredygtighed skal tænkes ind på alle områder

Min ambition er at aflevere en mere bæredygtig kommune til den næste generation. Derfor skal bæredygtigheden tænkes ind i alt, hvad vi foretager os. Vi skal reducere klimapåvirkninger og blive bedre til at anvende vedvarende energi og genbruge materialer. Vi skal passe bedre på vores fantastiske natur og fremme biodiversiteten.

Udvikling i hele kommunen

Alle egne af kommunen skal tænkes med, når vi prioriterer udvikling og kommunal service. Uanset hvor i kommunen, man bosætter sig, skal man gerne opleve, at der er taget hensyn til de lokale udfordringer, der er i lokalområdet.

Det frie valg

Det er helt afgørende – på rejsen fra børnepasning over grundskole, ungdomsuddannelse, praktikpladser og fritid og senere til en tryg alderdom – at der er plads til den enkeltes borgers frie valg af tilbud.

– Tak for din opmærksomhed og tak fordi du stemmer lokalt – Det gør en forskel!

sja@struer.dk
https://www.facebook.com/SteenJakobsendk

”For mig er valgfrihed, retfærdighed, ytringsfrihed og nærhed de fire vigtigste søjler i min politiske tilgang til løsninger af sager, uanset om det er kommunalt eller regionalt.”