Vi vil indtænke bæredygtighed i alle beslutninger i Struer Kommune

Vi skal efterlade Jorden til vores børn i mindst lige så god tilstand, som vi overtog den.

Derfor vil Venstre være garant for et aktivt og målrettet arbejde med klimatilpasning og grøn omstilling i Struer Kommune. Bl.a. med afsæt i FNs Verdensmål. Et af værktøjerne vil være en beslutning om, at bæredygtighed indtænkes i alle beslutninger, som Struer Kommune skal træffe i fremtiden. Fordi det skylder vi de generationer, der kommer efter os.